Diakonissengemeinschaft
Wilhelm-Löhe-Str. 16
91 564 Neuendettelsau

Oberin: Schwester Erna Biewald
Telefon: +49 (0) 98 74 / 8 - 22 71
Fax: +49 (0) 98 74 / 8 – 22 62
E-Mail: Erna.Biewald(at)diakoneo.de

Vorzimmer: Johanna Lämmermann
Telefon: +49 (0) 98 74 / 8 - 22 63
E-Mail: Johanna.Laemmermann(at)diakoneo.de

Die Rufnummern der Feierabendschwestern
können an der Mutterhauspforte  (Telefon: +49 (0) 9874 / 8 - 22 15)
oder
im Servicepoint  (Telefon: +49 (0) 9874 / 8 - 0) erfragt werden.